Skip to main content

Tietosuojaseloste

Päivitetty 22.11.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Evästeiden käytöstä informoidaan tarkemmin erillisessä ponnahdusikkunassa.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
y-tunnus 1595704-0

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Sirpa Kukkamäki, 020 747 0200

3. Rekisterin nimi

Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon koskien tilavarauksia.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää asiakkaan asioidessaan hänen itse antamansa tilavarauksen mahdollistavat yhteystiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakaspalvelutiedot (asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä) sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia. Yritysasiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös y-tunnuksen.

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakkaan tilavarauksen yhteydessä antamat tiedot verkkokaupassa.

7. Tietojen luovuttaminen

Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy:n asiakasrekisterin tietoja käytetään yksinomaan asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja voidaan luovuttaa maksupalveluntarjoajille, palveluntoimittajille (lounasravintola) ja uutiskirjeen toimittajalle tarvittavassa laajuudessa.

Tietoja voidaan luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyvien toimien, kuten tilausten toimittamiseksi, palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnoinnin yhteydessä, kirjanpitoa hoitavalle kirjanpitäjälle, perintätoimistoille maksamattomien laskujen perimiseksi sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Maksupalvelujärjestelmämme Visma Pay on suomalainen maksulaitos. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä. Voit tutustua halutessasi näiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin:
Visma Pay

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien suorittamiseen pääsy on tarpeellista. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan ja tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja, joiden käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai tietoja ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Tilaus-, laskutus- ja maksutietoja, jotka sisältyvät kirjanpitoaineistoon säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) edellyttämällä tavalla.

10. Oikeutesi

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus pyytää tietoja asiakasrekisterissämme olevista henkilökohtaisista tiedoistasi. Jos haluat, että henkilötietojasi korjataan tai poistetaan. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisteriasioista ylläpitävälle henkilölle, kohta 2.

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Kiinteistöosakeyhtiö Kauhajoen Teknologiakeskus Oy varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi.